Výstavní budova Slezského zemského muzea

Slezské muzeum, Opava
Výstavní budova Slezského muzea v Opavě

Historická výstavní budova Slezského zemského muzea byla postavena mezi roky 1893 a 1895 podle návrhu vídeňských architektů Johanna Scheiringera a Franze Kachlera v neorenesančním stylu. Budova byla postavena pro Slezské zemské muzeum pro umění a průmysl které vzniklo z iniciativy Obchodní a živnostenské komory (ta v nové budově nějaký čas také sídlila), které bylo později přejmenováno na Muzeum císaře Františka Josefa pro umění a živnosti, a poté na Slezské zemské muzeum a které navazovalo na Opavské gymnazijní muzeum založené v roce 1814, které bylo prvním veřejným muzeem na území dnešní ČR.

Historická výstavní budova Slezského zemského muzea stojí v sadech U Muzea poblíž Komenského ulice, cca pět set metrů jihovýchodně od Horního náměstí. Budova je hlavní výstavní budovou Slezského zemského muzea, je zde jak stálá expozice (Expozice Slezsko), tak jsou zde pořádány příležitostné výstavy.

Mapa Opavy - slezské zemské muzeum v Opavě
Mapa Opavy s vyznačením polohy výstavní budovy Slezského zemského muzea. Zdroj mapy:“Mapy.cz“.