Zemský archív (Jezuitská kolej)

Zemský archív v Opavě, Jezuitská kolej
Budova Zemského archívu (původně Jezuitská kolej)

Budova nynějšího Zemského archívu byla původně vystavěna řádem jezuitů, jako jezuitská kolej, při které bylo zřízeno také gymnázium. První budova jezuitské koleje byla postavena v letech 1631 až 1642 ještě u předchozího gotického kostela. Místo toho byl v letech 1675 až 1681 postaven barokní kostel sv. Jiří (nyní kostel sv. Vojtěcha), který byl zakomponován do objektu jezuitské koleje. Ta byla přestavěna v letech 1711 až 1723. V roce zde bylo založeno gymnazijní muzeum. Od poloviny devatenáctého století v objektu jezuitské koleje zasedal Slezský zemský sněm. V letech 1813 až 1815 byl komplex budov klasicistně přestavěn. V roce 1820 zde byl po dobu trvání Opavského kongresu ubytován rakouský císař Ferdinand I. Dnes budova slouží Zemskému archívu v Opavě.

Budovu zemského archívu v Opavě najdeme na ulici Sněmovní, v těsné blízkosti Dolního náměstí.

Mapa Opavy - Zemský archív (Jezuitská kolej)
Mapa Opavy s vyznačením polohy Zemského archívu (Jezuitské koleje). Zdroj:“Mapy.cz“.