Slezské zemské muzeum

Slezské muzeum, Opava
Výstavní budova Slezského muzea v Opavě

Slezské zemské muzeum je třetí největší muzeum svého typu v nynější ČR. Je také nejstarším muzeem na území České republiky, bylo založeno v roce 1814 (jako Opavské gymnazijní museum).

Slezské zemské muzeum má v současnosti několik expozičních areálů, hlavním je Historická výstavní budova Slezského zemského muzea, která stojí v sadech U Muzea poblíž Komenského ulice, cca pět set metrů jihovýchodně od Horního náměstí. V této budově je jak stálá expozice (Expozice Slezsko), tak jsou zde pořádány příležitostné výstavy.

Stálá expozice v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea s názvem Expozice Slezsko je zaměřena na přírodu a historii Slezska. Expozice má čtyři oddíly, jsou jimi Příroda Slezska, Křídla myšlenek, Encyklopedie Slezska a Historie Slezska.

K Historické výstavní budově Slezského zemského muzea je nyní podzemím propojen nedaleko stojící Müllerův dům, kde vznikly nové výstavní prostory a bude zde nová archeologická expozice.

Otevírací doba Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea a Müllerova domu: úterý až neděle od 9 do 17 hodin.
Vstupné: základní – expozice 65 Kč, výstavy 35 Kč, expozice a výstavy 80 Kč

Slezské zemské muzeum má ještě další expoziční areály. Jsou jimi:
Arboretum Nový Dvůr
Národní památník II. světové války v Hrabyni
Památník Petra Bezruče v Opavě
Areál čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách
Srub Petra Bezruče v Ostravici

Web Slezského zemského muzea: http://www.szm.cz/

Mapa Opavy - slezské zemské muzeum v Opavě
Mapa Opavy s vyznačením polohy výstavní budovy Slezského zemského muzea. Zdroj mapy:“Mapy.cz“.