Blücherův palác

Blücherův palác, Opava
Blücherův palác v Opavě

Blücherův palác je jeden ze šlechtických paláců, které si šlechta sídlící mimo Opavu stavěla pro svůj pobyt ve městě. Nynější budova postavena v barokním slohu pochází z roku 1737 a dal ji postavit na místě staršího renesančního domu Jiří Rudolf Wipplar.

V roce 1762 palác kupuje Ignác Chorinský a z paláce se stává centrum života tehdejší společenské smetánky, jsou zde pořádány hudební a taneční akce a hraje zde také (v prvním patře) divadlo. V roce 1800 je dům opět prodán a o dvacet let později, v roce 1820, nadchází jedna z nejslavnějších chvil tohoto výstavního barokního paláce. Je zde totiž ubytován ruský car Alexandr I. Pavlovič, který se v Opavě zúčastnil tzv. Opavského kongresu, který se ve městě konal od 20. října do 20. prosince 1820.

Roku 1832 se majitelem paláce stává Gebhard II. Blücher z Wahlstadtu a domu se postupně začíná říkat Blücherův palác. Později však přestává rod Blücherů (který vlastní také zámek v blízké Raduni) palác obývat a v roce 1663 jsou v přízemí zřízeny obchody a v patře nájemní byty. V roce 1930 prodávají Blücherové palác, v té době v nedobrém stavu)Československému zemědelskému muzeu za 550 000 korun. Palác je opraven a je zde zřízena pobočka tohoto muzea (muzeum zde bylo otevřeno v letech 1932 až 1938). Během války je však většina exponátů zničena nebo odcizena. Budova je pak pronajímána různým organizacím a od roku 1959 je majetkem Slezského zemského muzea, jehož přírodovědné oddělení zde má depozitáře a výzkumné pracoviště.

Zde si můžete z archívu České televize pustit dokumentární pořad o Blücherově paláci z roku 2008 z cyklu Příběhy domů: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169912707-pribehy-domu/408235100291002-blucheruv-palac/

Blücherův palác stojí na rohu ulic Masarykova a Hrnčířská poblíž centra města, vedle budovy Slezské univerzity (dříve zde sídlila Zemská vláda slezská, za ní je kostel sv. Ducha s klášterem minoritů.

Mapa Opavy s vyznačením polohy Blücherova paláce. Zdroj:“Mapy.cz“.