Hláska

Hláska, Opava
Hláska

Hláska je budova s věží na opavském Horním náměstí. Stavba je jednou z dominant Opavy a jedním ze symbolů Opavy. Na místě kde dnes stojí Hláska byla už ve čtrnáctém století skupina kupeckých domů, kde sídlily různé obchodní komory a bývalo zde uskladněno zboží (tzv. Schmetterhaus). Nejdříve šlo o přízemní budovu, pak bylo pro potřeby radnice dostavěno patro. V prvním patře zasedala městská rada a soud. U budovy byla také městská váha. První věž zde postavená byla dřevěná, sloužila jako městská věž k ohlašování různých událostí (třeba požárů). Tato věž byla smetena vichřicí v druhé polovině šestnáctého století. V roce 1580 se radnice přestěhovala do domu na jižní straně náměstí (tato budova radnice byla zničena v roce 1945).

V letech 1614 až 1618 byla vystavěna nová kamenná čtyřboká věž v renesančním stylu, která doplnila dříve po požáru v roce 1561 zrekonstruovaný Schmetterhaus. Tato budova kromě obchodních účelů plnila během staletí i jiné funkce například mezi léty 1763 až 1805 se v prvním patře hrávalo divadlo, sídlil zde mimo jiné cejchovní úřad a obchodní a průmyslová komora, která zde měla i uměleckoprůmyslové muzeum. V roce 1803 byla přistavěna budova městské strážnice.

Na počátku dvacátého století byla vypsána soutěž na přestavbu budov (Schmetterhausu) kolem městské věže. Vyhrál projekt Rudolfa Srntze a a v roce 1903 byl dostavěn třípodlažní novorenesanční komplex budov, kde v přízemí byla kavárna Niedermeyer a pobočka banky. V prvním patře byly obytné prostor a ve druhém patře bylo městské muzeum.

Dnes je zde sídlo magistrátu města Opavy, v přízemí je opět kavárna a také městské informační centrum.. Věž je přístupná od dubna do konce října každou sobotu od 10 do 17 hodin a při zvláštních příležitostech. Vstupné 30 Kč.

Mapa Opavy - Hláska
Mapa Opavy s vyznaěením polohy Hlásky. Zdroj mapy:“Mapy.cz“.