Muzeum patologie

Netradičním a výjimečným muzeem nejen v ČR, ale v celém středoevropském prostoru je Muzeum patologie Slezské nemocnice v Opavě. Muzeum patologie, které je součástí oddělení patologické anatomie najdeme v areálu Slezské nemocnice (Olomoucká 86), v prvním patře pavilonu O. Muzeum bylo založeno již v roce 1911 a znovu otevřeno bylo v roce 2016. V areálu Slezské nemocnice v Opavě je ještě jedno muzeum a tím je Muzeum ošetřovatelství.

Muzeum patologie představuje preparáty patologicky změněných orgánů konzervované formaldehydem ve skleněných nádobách. Na preparátech můžeme vidět projevy rozmanitých nemocí orgánů a tkání, zhoubné a nezhoubné nádory, i vrozené vývojové vady. K vidění jsou také kostěné preparáty, knihy zemřelých, historické knihy a různé pomůcky a nástroje patologů.

Otevírací doba: Muzeum patologie je přístupné formou komentované prohlídky a to poslední úterý v měsíci od 13 do 15 hodin. Nebo také v individuálním termínu, a to v případě skupiny více než pěti osob a objednávky na telefonním čísle 553 766 503.
Muzeum patologie bývá otevřeno také například při příležitosti akce Noc muzeí a při dnu otevřených dveří Slezské nemocnice v Opavě.
Vstupné: vstupné je zdarma.

Web muzea: https://www.snopava.cz/muzeum-patologie