Kostel sv. Ducha a minoritský klášter

Kostel sv. Ducha, Opava
Kostel svatého Ducha v Opavě

Kostel svatého Ducha je původně gotický kostel ze třináctého století, jehož stavba je spojena s příchodem církevního řádu minoritů do Opavy. Ve čtrnáctém století pokračovaly jak úpravy kostela, tak byla přistavěna mohutná hranolová věž. Až do první poloviny patnáctého století byl kostel sv. Ducha rodovým pohřebištěm opavských Přemyslovců (před rokem 1452 byla vystavěna nová pohřební kaple opavských Přemyslovců v kostele Nanebevzetí Panny Marie). Od požáru v roce 1689 dochází k barokizaci kostela. Při požáru v červnu 1790 byla zničena Krypta s náhrobky opavských knížat a byla zasypána. V roce 1811 (28. září) zde byl přítomen při provedení své Mše c-moll i slavný hudební skladatel Ludwig van Beethowen.V závěru 2. světové války byl kostel značně poškozen.

Kostel svatého Ducha, Opava
Kostel svatého Ducha a minoritský klášter v Opavě z pohledu ze Sadů Svobody

Ke kostelu svatého Ducha přiléhá minoritský klášter, který je prvně doložen k roku 1250. V komplexu kláštera se zachoval gotický kapitulní sál. Již od konce čtrnáctého století probíhala v klášteře soudní zasedání. Do roku 1854 existovala v klášteře soudnice, poté byla v tomto prostoru zřízena gymnaziální knihovna (zničena při požáru v roce 1945). V klášteře se také ukládaly zemské desky, a to do požáru roku 1431, kdy shořely (po obnově byly uloženy na opavském hradě). Mezi roky 1809 a 1846 byl v části kláštera vojenský špitál a mezi roky 1850 a 1883 sídlilo v části kláštera zemské finanční ředitelství. V roce 1950 došlo k přerušení fungování kláštera, řeholníci byli z kláštera deportování a klášter byl řádem minoritů obnoven na počátku devadesátých let dvacátého století (v tomto mezidobí byl v klášteře zemědělsko-lesnický archiv).

Kostel svatého Ducha a klášter minoritů najdeme na Masarykově třídě, na jižním okraji centra města.

Mapy Opavy - Kostel sv. Ducha a minoritský klášter
Mapa Opavy s vyznačením polohy kostela sv. Ducha a minoritského kláštera. Zdroj:“Mapy.cz“.