Müllerův dům

Müllerův dům je budova stojící v Komenského ulici za historickou výstavní budovou Slezského zemského muzea a naproti budově Mendelova gymnázia. Dům je posledním pozůstatkem původního areálu lichtenštejnského zámku, který stál na místě dřívějšího opavského hradu. Na místě Mullerova domu stál původně hradní mlýn, který byl po několika přestavbách přestavěn v roce 1726 barokně na dům zámeckého správce. Dům je pojmenován po jednom z pozdějších majitelů, opavském právníkovi Franzi Müllerovi.

Od roku 1928 do roku 1938 bylo v Müllerově domě Muzeum památek národního odboje. Pak byl v domě depozitář až do poslední rekonstrukce depozitář Slezského zemského muzea.
Müllerův dm byl znovu otevřen 31. května 2019 a slouží jako nové výstavní prostory Slezského zemského muzea. Vzniklo také podzemní propojení Historické výstavní budovy muzea s Müllerovým domem. V suterénu Müllerova domu bude nová archeologická expozice Slezského zemského muzea. Je zde také velký reprezentační sál.

Více informací na http://www.szm.cz/clanek/4125/expozicni-arealy/historicka-vystavni-budova-opava/expozice/mulleruv-dum.html

Mapa Opavy - Müllerův dům
Mapa Opavy s vyznačením polohy Müllerova domu. Zdroj mapy:“Mapy.cz“.