Expozice Cesta města

Expozice Cesta města se nachází v Obecním domě na konci Ostrožné ulice (Ostrožná 46), a to v jeho prvním patře.
Cesta města je stálá expozice pžedstavující historii Opavy od prvného osídlení až do konce dvacátého století. Sočástí expozice je také animovaný film „Obživlá Opava“. Jsou zde také pořádány příležitosné výstavy, které se vážou k historii města.
Otevírací doba: úterý až neděle od 10 do 18 hodin
Vstupné: dopělí 40 Kč, vstupenka platí i do Domu umění (mimo velké výstavy).
Web: http://cestamesta.cz/

Mapa Opavy s vyznačením polohy Obecního domu. Zdroj mapy:“Mapy.cz“.