Kostel sv. Alžběty

Kostel sv. Alžběty, Opava
Kostel sv. Alžběty v Opavě

Komenda Řádu německých rytířů a kostel sv. Alžběty (často se uvádí jako kaple sv. Alžběty, v seznamu kulturních památek NPÚ je vedena jako kostel sv. Alžběty) byly postaveny v gotickém slohu ve třináctém století. Později kostel sv. Alžběty sloužil jako hřbitovní kostel (hřbitovní kaple). Kostel a děkanství byly klasicistně přestavěny ve čtyřicátých letech devatenáctého století. V kostele se zachoval obraz sv. Alžběty Durynské, který je dílem malíře F. I. Leichera. Od roku 1970 tento kostel využívá pravoslavná církev.

Kostel sv. Alžběty stojí na Rybím trhu, respektive mezi Rybím trhem a Dvořákovými sady na východní straně historického jádra města Opavy.

Mapa Opavy - Kostel sv. Alžběty
Mapa Opavy s výrazněním polohy kostela sv. Alžběty. Zdroj:“Mapy.cz“.