Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele je původně gotický kostel z poloviny čtrnáctého století, který byl běem věků několikrát přestavován a měnila se i zástavba a okolí samotného kostela. Kostel sv. Jana Křtitele byl spjat s řádem Johanitů (Maltézští rytíři) jimž připadl po svém postavení do správy. Kostel stál původně za městskými hradbami, ke konci čtrnáctého století došlo ke včlenění kostela do města samotného (v souvislosti se stavbou opavského hradu) a byl z jihovýchodní strany obestavěn hradbami. Ke kostelu byla přistavěna řádová budova (komenda). Na začátku osmnáctého století byl kostel přestavěn barokně a byla také postavena nová komenda, která byla s kostelem spojena chodbou ústící do komory na boku kostelní lodi. Kostel byl ještě několikrát klasicistně upravována v průběhu devatenáctého století. Komenda byla zničena při válečných událostech v roce 1945, stejně tak byla značně poškozena i věž kostela.

Kostel sv. Jana Křtitele se nachází na jihozápadním konci Smetanových sadů, mezi nynějším Nádražním okruhem a ulici Praskova.

Mapa Opavy - Kostel sv. Jana Křtitele
Mapa Opavy s vyznačením polohy kostela sv. Jana Křtitele. Zdroj:“Mapy.cz.