Marianum

Klášter Kongregace dcer Božské lásky neboli Marianum je klášter postavený na Kylešovském kopci na rohu dnešních ulic Rooseveltova a Březinova. Asi jen tři sta metrů od vlakového nádraží Opava-východ.

Komplex kláštera sestává ze dvou třípodlažních objektu, které spojuje pseudorománská kaple Božského srdce Páně (někdy psáno jako klášterní kostel), která je zajímavá svou v Česku málo obvyklou výmalbou v beuronském stylu provedenou ve dvacátých letech třicátého století Antonínem Vrbíkem. Komplex kláštera byl vybudován v historizujícím stylu mezi roky 1907 a 1909 podle plánů architekta Adalberta Bartla, stavitelem byl Alois Geldner. marianum svou činnost zahájil 1. dubna 1909, klášterní kostel byl vysvěcen 5. června 1910.

Část kláštera sloužila jako domov pro přestárlé a druhá část kláštera sloužila pro péči o službu hledjící dívky, jako dívčí penzionát, škola ručních prací, hospodyňská škola pro veřejnost a nedělní škola. Během první světové války klášter sloužil také jako vojenská nemocnice. Po první světové válce byl v klášteře vytvořen ústav pro duševně postižené děti. Opět byla zřízena hospodyňská škola. V letech 1921 až 1927 byla v části objektu státní zemědělká škola. V roce 1927 byla otevřena mateřská škola. Během druhé světové války byla činnost omezena na péči o mentálně postižené děti. Od roku 1950 začalo zestátňování. Od přemístění domova důchodců z kláštera, v šedesátých letech dvacátého století, zůstal v Marianu sociální ústav pro mentálně postižené děti. Marianum se od roku 2003 stalo Domovem pro osoby se zdravotním postižením a Centrem denních služeb, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
Více informací:
https://dcerybozskelasky.webnode.cz/kde-pusobime/komunity/opava/
https://dcerybozskelasky.webnode.cz/historie/historie-marianskeho-ustavu-v-opave/#!

Mapa Opavy - Marianum
Mapa Opavy s vyznačením polohy kláštera Marianum. Zdroj mapy:“Mapy.cz“.