Palác Slezské zemské vlády (klášter klarisek)

Palác Slezské zemské vlády je budov nacházející se na Masarykově třídě (č.p. 343/37) mezi Blücherovým palácem a kostelem svatého Ducha. Původně zde stál ve středověku (ve čtrnáctém století) založený klášter klarisek, jenž byl barokně přestavěn a po jeho zrušení v roce 1783 byl získán rodem Skrbenských a sloužil jako šlechtický palác. V roce 1790 palác vyhořel a v devatenáctém století ho Sobkové z Kornic nechali klasicistně přestavět.

Od roku 1878 do roku 1928 v budově sídila Zemská vláda slezská a slezský zemský prezident. Po roce 1945 zde byl internátní domov mládeže. V současnosti je tato budova sídlem Ústavu cizích jazyků, Ústavu historických věd, Ústavu bohemistiky a knihovnictví a Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Mapa Opavy - Palác Slezské zemské vlády
Mapa Opavy s vyznačením polohy paláce Slezské zemské vlády. Zdroj mapy:“Mapy.cz“.